MTimpex.com er i overensstemmelse den hollandske lov "Wet Persoonsregistratie". Data vil blive registreret i en fil. MTimpex.com respekterer privatlivet for brugerne på denne hjemmeside, og sikrer at personlige oplysninger altid vil blive behandlet fortroligt. Disse data anvendes til at levere services så hurtigt og nemt som muligt. De personlige oplysninger må aldrig stilles til rådighed for tredjeparter, der ikke er tilknyttet MTimpex.com med undtagelse af: tilfælde af overtrædelse af MTimpex.com's ophavsret eller ved forekomst af en lovovertrædelse. I de nævnte tilfælde er MTimpex.com bemyndiget til at udlevere dine data til kompetente myndigheder.