Privacy:

Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die we van onze klanten verzamelen, hoe we de informatie kunnen gebruiken en met wie we deze informatie kunnen delen. De kennisgeving beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de persoonsgegevens te beschermen. MTimpex.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan MTimpex.com met uitzondering van; wanneer er sprake is van inbreuk op auteursrechten van MTimpex.com of wanneer er sprake is van een wettelijke overtreding. In de genoemde gevallen is MTimpex.com gemachtigd om uw gegevens te overhandigen aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

We kunnen persoonsgegevens van onze klanten zoals contactgegevens en betalingsinformatie verkrijgen in verband met verschillende activiteiten zoals  gebruik van website,promoties en plaatsen van bestellingen.

De persoonsgegevens die we kunnen verkrijgen zijn onder meer:

Wij kunnen de informatie die we verkrijgen, gebruiken om:

We verkopen of delen op geen enkele andere manier persoonsgegevens over u, behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Om uw bestellingen uit te voeren, delen we verzendinformatie met derden, zoals transportbedrijven. We delen ook persoonsgegevens met derden die namens ons diensten uitvoeren. Deze derden zijn door ons niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Er kan ook informatie over u onthullen worden als dat van ons geëist wordt door de wet, een regelgeving of juridisch proces bijv. gerechtelijk bevel of dagvaarding. In reactie op verzoeken van overheidsinstellingen.

We bieden u bepaalde keuzes over hoe we met u communiceren en welke informatie wij van u verzamelen. U kunt ervoor kiezen om geen marketing e-mail communicatie van ons te ontvangen door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt in onze marketingmails of door met ons contact op te nemen via de onderstaande gegevens.

Tel: 0031 (0) 38 33 73 797

Whatsapp Chat: 0031 (0) 63 34 58 525

Whatsapp: 0031 (0) 65 19 19 833

Email: [email protected]

Thoma  A Kempisstraat 33

8021 BH Zwolle

The Netherlands

We handhaven administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die u verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Deze Privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt.

Wij verwerken namen, e-mailadressen en telefoonnummers van anderen naar wie wij informatie moeten verzenden, in de veronderstelling dat de persoon die de informatie heeft verstrekt deze heeft verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als deze veronderstelling onjuist is, vraag ons dan niet om namens u informatie naar derden te verzenden.

Uw gegevens worden bewaard tot wanneer u aangeeft dat deze verwijdert of gewijzigd moeten worden. Mogelijk hebben we bepaalde informatie nodig om u diensten te kunnen leveren, zoals adressen om pakketten af ​​te leveren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw toestemming in te trekken, u mogelijk niet kunt deelnemen aan of profiteren van onze diensten.